تعريض ( عقب نشيني ) معابر مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط ghasem   
دوشنبه, 20 مهر 1394 ساعت 17:14
در روستا با توجه به طرح هادي موجود تعريض معابر شروع شده است .


 
دفتر موقت دهياري مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط ghasem   
سه شنبه, 20 مرداد 1394 ساعت 18:00
 دفتر استيجاري موقت دهياري   :
 


 
 
نقشه بافت روستا مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط ghasem   
دوشنبه, 18 خرداد 1394 ساعت 17:37

  نقشه بافت روستا :

 
دهياري عيدين مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط ghasem   
جمعه, 29 اسفند 1393 ساعت 13:13
با توجه به سرشماري سال 1385 اين روستا واجد شرايط تاسيس دهياري گرديد كه در سال 1390 تصويب شد ودر اواخر سال 1391 با انتخاب دهيار شروع به فعاليت نموده است .

اين روستا داراي طرح هادي مصوب بوده كه در سال 1390 كارهاي اداري ونقشه برداري آن انجام شده ودر سال 1392 كتابچه آن آماده  شده است .هرگونه ساخت وساز و خريد وفروش املاك وتفكيك اراضي مستلزم استعلام از دهياريست .


ضوابط :

1-16 چكيده و اهم ضوابط ايمن سازي در روستا

- كليه عناصر باربر ساختمان بايد به نحوي مناسب به هم پيوسته باشند تا در هنگام وقوع زلزله و یا لغزش عناصر مختلف از يكديگر جدا نشده و ساختمان بطور يكپارچه عمل كند.

- كليه ساخت و سازها در روستاي مورد مطالعه بعد از ابلاغ طرح هادي مي‌بايست بر مبناي ضوابط مربوط انجام گيرد.

- گسترش بي‌رويه روستا در خارج از محدوده مصوب روستا ممنوع است.

- ساختمان و اجزاي آن به نحوي طراحي گردد كه داراي شكل‌پذيري مناسب باشند.

 

2-16 چكيده و اهم ضوابط و مقررات زيست محيطي

طبقه‌بندي صنايع و ضوابط حاكم بر آنها بر اساس قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست در صنعت به شرح زير مي‌باشد كه صنايع و مراكز خدماتي بر اساس شدت و ضعف عوامل آلودگي و ساير مسائل زيست محيطي در گروههايي با مشخصات زير جاي مي‌گيرند:

گروه الف:

صنايع اين گروه مجاز مي‌باشند تا در مناطق صنعتي يا تجاري داخل محدوده مصوب استقرار يابند.

 

گروه ب:

صنايع اين گروه مجازند تا داخل حريم زيست محيطي شهرها، مشروط به رعايت حداقل فاصله دويست (200) متر از مراكز مسكوني، درماني و آموزشي و يكصد (100) متر از مراكز نظامي و انتظامي استقرار يابند.

حريم زيست محيطي عبارت از محدوده‌اي است به عرض 5 كيلومتر كه از محدوده مصوب شهري براي شهرهاي با جمعيت بيش از 200000 نفر و سه كيلومتر براي شهرهاي بين 7500 تا 200000 نفر و 2 كيلومتر براي شهرهاي زير 75 هزار نفر تعيين مي‌شود.

 

گروه ج:

صنايع اين گروه مجاز مي‌باشند تا در مناطق صنعتي داخل حريم زيست محيطي هر شهر يا خارج از حريم زيست محيطي و با رعايت حداقل فاصله 500 متر از مراكز مسكوني، آموزشي و درماني و رعايت حريم قانوني جاده استقرار يابند.

 

گروه ه:

صنايع اين گروه مجاز مي‌باشند خارج از حريم زيست محيطي هر شهر مشروط به رعايت فواصل لازم از مراكز حساس مطابق جدول زمينه استقرار يابند.

 

گروه و:

محل پيشنهادي جهت استقرار صنايع اين گروه با توجه به اثرات زيست محيطي آنها، اصول كاربري زمين و ظرفيت پذيرش محيط توسط سازمان حفاظت محيط زيست ارزيابي و اعلام نظرخواهد شد.

 

3- 16 چكيده و اهم ضوابط مربوط به نحوه ساخت و ساز

- حداكثر سطح زيربناي مجاز در طبقه همكف 60 درصد از مساحت كل قطعه مي‌باشد.

- حداكثر زمين 60 درصد از مساحت كل قطعه است.

- حمام و توالت مي‌تواند بدون ارتباط مستقيم با فضاي باز تنها توسط هواكش تهويه گردد.

 

4- 16 چكيده و اهم ضوابط مربوط به نما و سيماي كالبدي روستا

براي بهبود سيماي كالبدي روستا رعايت ضوابط زير توصيه مي‌گردد :

- احداث فضاي سبز خصوصي در حيات خانه‌ها به ميزان 10 درصد مساحت حياط.

- احداث فضاي سبز حريم در پياده‌روها و معابر مجاور نهرها و رودخانه‌ها.

- استفاده از مصالح نما و سطح خارجي ساختمان مناسب با شرايط اقليمي، آجر، سيمان با رنگ روشن و سفيد.

- جهت مناسب استقرار ساختمان در رابطه با جهت وزش باد و تامين آفتاب به گونه‌اي كه باد با زاويه عمود يا تا 30 درجه بر ساختمان بوزد.

- براي احداث ساختمان با معماري همساز با شرايط اقليمي منطقه از فضاهاي باز سايه‌دار استفاده شود .

 

5- 16 چكيده و اهم ضوابط تفكيك زمين در كاربريهاي مختلف

? مقررات تفكيك اراضي مسكوني

- مساحت يك قطعه زمين مسكوني از 200 مترمربع مي‌باشد.

- رعايت حريم خطوط انتقال برق، آب، مسيل، گورستان و ... طبق ضوابط و مقررات سازمانهاي مربوطه الزامي مي‌باشد.

- طرح تفكيكي زمين بايد توسط مهندسين واجد شرايط تهيه و تصويب شود.

- تفكيك قطعات مسكوني در خارج از محدوده روستا ممنوع مي‌باشد.

 

? مقررات تفكيك اراضي تجاري

- واحدهاي تجاري در كليه سطوح مراتبي بايستي از دسترسي به وسيله نقليه و شبكه عابر پياده برخوردار باشند.

- حداقل مساحت قطعات تفكيكي 15 مترمربع است.

- احداث مراكز تجاري براي خريد روزانه ساكنين بر حسب نياز مجاز مي‌باشد.

- تفكيك يك واحد تجاري به دو يا چند واحد كمتر از 15 مترمربع مجاز نيست.

 

? مقررات تفكيك اراضي آموزشي

- مساحت قطعات تفكيكي بر اساس استانداردهاي وزارت آموزش و پرورش محاسبه شده است.

- موقعيت استقرار اين كاربريها طوري انتخاب شده است تا شعاع دسترسي و جمعيت تحت پوشش را در نظر داشته و در عين حال از نظر ايمني نيز مناسب باشد.

- رعايت حداقل نسبت عرض به طول زمين 1 با 5/2 متر الزامي است .

 

? مقررات تفكيك اراضي صنعتي- كارگاهي

- تفكيك براي واحد صنايع كارگاهي بر اساس مصوبه سال 1355 هيات وزيران بايستي حداقل 4 برابر اعياني آن باشد.

- حداقل مساحت قطعه تفكيكي در حوزه واحدهاي صنعتي و انبارداري 500 مترمربع مي باشد.

- حداقل مساحت قطعات كارگاهي صنعتي كوچك 100 مترمربع مي‌باشد .

 

? مقررات تفكيك اراضي مذهبي

- محل احداث واحدهاي فرهنگي بر اساس نقشه طرح هادي مصوب خواهد بود.

- سطح اشغال 50 درصد كل سطح زمين مورد نظر پيشنهاد مي‌گردد.

- تعداد طبقات آن حداكثر دوطبقه خواهد بود.

- مكان‌يابي فرهنگي بايد حتي‌المقدور در مركز محله و يا در مجاورت آن باشد .


6- 16 چكيده و اهم ضوابط اصلاح معابر روستا

- طول معابر بن بست نبايد بيش از 150 متر باشد.

- رعايت اصول فني و طراحي هندسي راهها و قوسها به جهت افزايش شعاع ديد الزامي است.

- جوي آبهاي سطحي در مكاني كه معبر را قطع مي‌نمايد به صورت زيرگذر انتقال يابند.

- در محل تقاطع معابر، ايجاد پخ يا قوس در تمام زواياي حاصله لازم است.

- فواصل ميان تقاطع معابر سواره با عرض تعيين شده در طرح هادي پيشنهادي باشد. توصيه مي‌شود فضاهاي اضافي به پياده‌رو و در صورت كفايت عرض پياده‌رو در وضع موجود به پاركينگ جانبي يا باغچه و فضاي سبز و ساير فضاهاي عمومي مورد نياز تبديل گردد.

 

7- 16 چكيده و اهم ضوابط مربوط به حرايم مختلف

? ضوابط حريمهاي فصلي

تا انجام مطالعات و تعيين حريم دقيق مسيلها توصيه مي‌شود، آيين نامه اجرايي مربوط به نحوه تعيين حد بستر و حريم رودخانه‌ها و انهار و مسيلها رعايت گردد.

اين ميزان حريم از 1 تا 20 متر خواهد بود كه حسب مورد با توجه به وضع رودخانه يا مسيل از هر طرف منتهي‌اليه بستر بوسيله وزارت نيرو و شركتهاي تابع آن تعيين مي‌گردد.

 

? ضوابط حريم جاده اصلي ارتباطي

حريم راه روستاي عیدین 12 متر ازآكس به طرفين 6 متر الزامي مي‌باشد.

حريم قانوني راه بايد كاملا حفظ شود.  

 مترا‍ژ خيابان وكوچه هاي روستا :


نقشه معابر

 


 هرگونه ساخت وساز وتفكيك اراضي در حريم معابر مستلزم استعلام از دهيايست .


 نقشه بافت روستا :

در اين نقشه نقاط نقطه چين  شده به منزله داخل بافت  بوده وخارج از ان به منزله خارج از بافت روستاست . ساخت وساز  در خارج از بافت روستا ممنوع مي باشد . 


 

پیوندها