• 1
  • مجموعه: طبیعت
  • توضیحات: طبيعت
احداث دو دهنه پل بتوني در وسط محل مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط ghasem   
چهارشنبه, 27 مرداد 1395 ساعت 17:17
دودهنه پل در وسط محل بر روي جدول (كانال ) به طول 13 متر  احداث شد . 
 

پیوندها