• 1
  • مجموعه: طبیعت
  • توضیحات: طبيعت
برداشت ودرو كشاورزي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط ghasem   
دوشنبه, 07 تیر 1395 ساعت 16:26
هر ساله در فصل تابستان كشاورزي روستا يا با دست جمع آوري مي گردد ويا با ماشين آلات كشاورزي . در ذيل به چند نمونه از اصطلاحات  آشنا مي شويد . 
دسته : به مجموعه اي از خوشه هاي جو وگندم كه درو شده وروي هم انباشته مي شود وبا چند ساقه بسته مي شود . 

كوله : به چند دسته از گندم يا جو ويا شالي كه گاهي 6 يا 7 تايي ربوده و روي هم چيده  واغلب بصورت مثلثي شكل بود  اين امر جهت جلوگيري از  رسيدن آب باران به خوشه ها وساقه ها انجام مي شد . ابتدا سه دسته را روي زمين پهن مي نمودند وسپس دودسته ديگر را روي آن ودر رديف سوم يك دسته را با خوشه هاي باز قرار مي دادند. 
كوپا : چندين دسته گندم وجو كه بصوردت دوراني تا ارتفاع 2 الي 6 متري چيده مي شد تا از گزند حيوانات وحشي و آب باران در امان باشد . 

 
 

پیوندها