نصب تابلو معابر مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط ghasem   
دوشنبه, 18 خرداد 1394 ساعت 17:55
تعداد 9 عدد تابلو معابر در روستا نصب گرديد .

 خيابان ورودي تا انتها كه به آرامستان منتهي مي گردد به نام خيابان امام رضا (ع) و كوچه اول به نام شهيد بهشتي ،كوچه دوم به نام شهيد چمران ، كوچه سوم به نام شهيد احمد رضا رمضاني ،كوچه چهارم به نام شهيد اسماعيل بزرگپور ، كوچه پنجم به نام شهيد رجايي ، كوچه ششم به نام شهيد باهنر ، كوچه هفتم به نام شهيد موسي عيديني و كوچه هشتم به نام شهيد محمد رضا محمدي نامگذاري شد .

نمونه اي از نصب تابلو :

 
 

پیوندها